Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5 Απριλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5 Μαΐου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 174/2021

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 18/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για μεταφορά των ζωικών υποπροιόντων από το δημοτικό σφαγείο Συκιάς.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως την λήξη του οικονομικού έτους 2021, έναντι του ποσού των 3.303,36€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.