Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
23 Μαρτίου, 2020
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
6 Απριλίου, 2020

Αρθ.Πρωτ: 130/2020

Προς:
ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΑΕΡΤΟΥ, Θεσσαλονίκη 570 01

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 12/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση για εργασίες ασφαλτόστρωσης εντός του χώρου του κάμπινγκ Πλατανίτσι εμβαδού 2000,00m2.
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως την έναρξη λειτουργίας του κάμπινγκ, έναντι του ποσού των 24.750,40€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.