Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
11 Μαρτίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
11 Μαρτίου, 2020

Αρθ.Πρωτ: 100/2020

Ημερ/νια: 11/03/2020

Προς:
Χατζηγιάννης Νικόλαος
Απεντομώσεις-Μυοκτονίες
Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 04/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για την εφαρμογή και εποπτεία μυοκτονίας και απεντόμωσης στο δημοτικό σφαγείο της επιχείρησης.
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως την λήξη του οικονομικού έτους 2020, έναντι του ποσού των 682,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.