Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
19 Δεκεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
20 Δεκεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ: 544/2019

Ημερ/νια:                  20/12/2019

Προς:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΟΥΜΑΣ

ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 53/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η υπηρεσία με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ».

Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 14.991,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στα γραφεία του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., στη Συκιά Χαλκιδικής για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.