Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας»
19 Δεκεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
20 Δεκεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ:541/2019

Ημερ/νια:                  19/12/2019

Προς: ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΑΛΗ

ECO GREEN GARDEN

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝ

Συκιά Χαλκδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 52/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία με τίτλο «ανάθεση για υπηρεσίες ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ».
Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στα γραφεία του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., στη Συκιά Χαλκιδικής για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.