Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
19 Δεκεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας»
19 Δεκεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ:537/2019

Ημερ/νια:                  19/12/2019

Προς:

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΤΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ

ΗΧΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 50/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η επισκευή του συστήματος ανακοινώσεων- εξοπλισμού ηχητικής κάλυψης για το κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 3.100,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στα γραφεία του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., στη Συκιά Χαλκιδικής για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.