Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
18 Νοεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
25 Νοεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ:457/2019

Ημερ/νια:                  25/11/2019

Προς:

Μπακίρας Δημ. Βασίλειος

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Συκιά Χαλκιδικής 

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 41/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για υπηρεσίες τεχνικού δικτύου στο Κεντρικό της επιχείρησης.
Αφορά το έτος 2019 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας, έναντι του ποσού των 494,76 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.