Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
14 Ιουλίου, 2022
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
14 Ιουλίου, 2022

Προς:

ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ&ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΗΜ.ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ&ΥΠΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 57013

ΤΗΛ 2310685200

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 22/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου Αντώνιου, σας ανατέθηκε η υπηρεσία για μίσθωση (εγκατάσταση, συντήρηση και απολύμανση) χημικών τουαλετών στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.

Αφορά το έτος 2022 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 30/9/2022, έναντι του ποσού των 4.030,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Φάλκος ΑντώνιοςComments are closed.