Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
13 Απριλίου, 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
9 Μαΐου, 2022

Αρθ.Πρωτ:184/2022

Ημερ/νια:                  14/4/2022

Προς:

Μπεζά Μαρία, κτηνίατρος- τεχνολόγος τροφίμων

Ανδρέα Παπανδρέου 53 Καλαμαριά

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 7/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου Αντώνιου, σας ανατέθηκε η εργασία για υπηρεσίες διενέργειας εξετάσεων, παρακολούθησης συστήματος HACCP και σύνταξη πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας στο δημοτικό σφαγείο.

Αφορά το έτος 2022 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως την λήξη του οικονομικού έτους 2022, έναντι του ποσού των 2.232,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ ΦΑΛΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Comments are closed.