Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
26 Σεπτεμβρίου, 2022
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
27 Σεπτεμβρίου, 2022

Προς:
ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΛΙΞΑΣ
ΗΛΙΑΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΠΑΡΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 30/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου Αντώνιου, σας ανατέθηκε η προμήθεια σωληνώσεων αποχέτευσης, παρελκόμενων και αναλώσιμων για το κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Αφορά το έτος 2022, έναντι του ποσού των 3.948,78 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Φάλκος Αντώνιος

Comments are closed.