Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 Ιουλίου, 2022
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
14 Ιουλίου, 2022

Μπότου Ειρήνη

Κατάστημα Εργαλείων

Συκιά Χαλκιδικής ΤΚ63072

ΤΗΛ 2375042046

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 21/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου Αντώνιου, σας ανατέθηκε η προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών ειδών και αναλωσίμων για το κάμπινγκ Πλατανίτσι.

Αφορά το έτος 2022, έναντι του ποσού των 4.961,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Φάλκος ΑντώνιοςComments are closed.