Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
29 Νοεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
13 Δεκεμβρίου, 2021

Προς:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 57/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘προμήθεια σιφόν και σωληνώσεων για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’ για το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.

Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 1.497,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.