Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
23 Νοεμβρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
13 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63081

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 56/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο “προμήθεια αναλώσιμων και περιφερειακών για το κεντρικό γραφείο της επιχείρησης”.

Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.