Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
29 Ιουνίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
10 Ιουλίου, 2021

Αρθ.Πρωτ:387/2021

  Προς:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 40/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘προμήθεια ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’ για το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 3.997,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.