Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
15 Ιουνίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
29 Ιουνίου, 2021

Προς:
ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΗΛ 2375023205

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 16/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’ για το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 4.549,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 22/6/21 στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.