Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
2 Ιουνίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
5 Ιουνίου, 2021

Προς:
Κουτίκοβα Παυλίνα
Χονδρικό εμπόριο Απορρυπαντικών
Χαρτικών Είδη Οικιακής Χρήσης
Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 34/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο “προμήθεια απορρυπαντικών-καθαριστικών, ειδών καθαριότητας, απολυμαντικών-αντισηπτικών και ειδών ΜΑΠ για το κάμπινγκ Πλατανίτσι και το δημοτικό σφαγείο’’ για το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 9.977,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 7/6/21 στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.