Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
21 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Μαΐου, 2021

Προς:
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΙΑ ΟΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ 63072

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 32/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘’προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση των κτηρίων στο κάμπινγκ Πλατανίτσι και στο σφαγείο’’ για το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 2.700,41 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.