Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
1 Απριλίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
1 Απριλίου, 2021

Αρθ.Πρωτ:135/2021

Προς:
ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
EMAIL: kkofteros@yahoo.gr

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 14/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘’προμήθεια ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟ για το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ’’ για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 13.286,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.