Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
24 Μαρτίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
1 Απριλίου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 134/2021

Προς:
AKRIMAN EE

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 6 ΤΚ. 55534
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 13/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘’ανάθεση για προμήθεια ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ για το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 17.289,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.