Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
1 Μαρτίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
8 Μαρτίου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 84/2021

Ημερ/νια:                     8/3/2021

Προς:

Χατζηφωτάκης Μενέλαος

Πρατήριο υγρών καύσιμων

Σάρτη Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 5/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.

Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 12.375,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.