Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
28 Αυγούστου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
3 Σεπτεμβρίου, 2020

Προς: Άγγελος Δ. Λίξας,
ηλιακά θερμοσίφωνα-πλακάκια
Μπάρα Παρ. Συκιάς Χαλκιδικής
τηλ: 2375041087

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 44/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘’Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών επιδιόρθωσης για το δημοτικό σφαγείο’’ για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2020, έναντι του ποσού των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.