Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
20 Δεκεμβρίου, 2019
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
20 Δεκεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ: 546/2019

Ημερ/νια: 20/12/2019

ΠΡΟΣ:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 54/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια τριών (3) μεταλλικών οικίσκων wc οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.