Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
13 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14 Μαΐου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 238/2021

Προς:

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ελαιοχρωματισμοί-Γυψοσανίδες

Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 22/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία συντήρησης και χρωματισμού των κτηρίων στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 31 Μαΐου 2021, έναντι του ποσού των 1.506,60€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.