Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2 Απριλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5 Απριλίου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 144/2021

Προς:
Ζάββας Κωνσταντίνος
Ελαιοχρωματισμοί-Γυψοσανίδες
Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 15/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για συντήρηση και χρωματισμό εξωτερικά του κτηρίου του σφαγείου και εσωτερικά των 2 γραφείων της επιχείρησης.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 18 Απριλίου 2021, έναντι του ποσού των 3.100,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.