Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
1 Απριλίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2 Απριλίου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 137/2021

ΠΡΟΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΑΛΗ
ECO GREEN GARDEN
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝ
Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 12/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 31/5/2021, έναντι του ποσού των 4.960,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.