Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
30 Σεπτεμβρίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
30 Νοεμβρίου, 2022

Προς:

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ελαιοχρωματισμοί-Γυψοσανίδες

Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 34/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου Αντώνιου, σας ανατέθηκαν οι εργασίες χρωματισμού στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Αφορά το έτος 2022 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 21/10/2022, έναντι του ποσού των 4.836,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Φάλκος Αντώνιος

Comments are closed.