Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
27 Σεπτεμβρίου, 2022
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
30 Σεπτεμβρίου, 2022

Προς:

Γκίζας Βασίλειος

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Συκιά Χαλκιδικής

6986261352

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 32/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου Αντώνιου, σας ανατέθηκαν οι ηλεκτρολογικές εργασίες στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Αφορά το έτος 2022 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 14/10/2022, έναντι του ποσού των 7.440,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Φάλκος Αντώνιος

Comments are closed.