Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
11 Αυγούστου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15 Σεπτεμβρίου, 2021

Προς:
Αγράγγελος Εμμανουήλ
Συνεργείο Αυτοκινήτων
Συκιά Χαλκιδικής

Σας Ν.Π. προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία με τίτλο «ανάθεση για επισκευή και συντήρηση δύο οχημάτων της επιχείρησης

Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 30/9/2021, έναντι του ποσού των 3.149,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 6/9/21 στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ
    ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣComments are closed.