Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Ιουλίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
3 Αυγούστου, 2021

Προς:

Αρεπαντής Κωνσταντίνος

Χωματουργικές Εργασίες

Συκιά Χαλκιδικής 63072

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 43/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία «Υπηρεσίες για χωματουργικές εργασίες με βαριά μηχανήματα στο κάμπινγκ Πλατανίτσι»

Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 22 Αυγούστου 2021, έναντι του ποσού των 12.710,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ    
ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Comments are closed.