Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
5 Ιουνίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
8 Ιουνίου, 2021

Προς:
Μάλαμας Αθανάσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
Συκιά Χαλκιδικής 2375041935

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 37/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, έναντι του ποσού των 9.906,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.