Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 Ιουνίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
5 Ιουνίου, 2021

Προς:
ΖΑΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 33/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση για ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, έναντι του ποσού των 19.840,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.