Νέα και ανακοινώσεις

11 Σεπτεμβρίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   466/2018 Ημερ/νια:                  11/09/2018 Προς: ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Συκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 44/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
6 Σεπτεμβρίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   464/2018 Ημερ/νια:                  06/09/2018 ΦΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 42/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
6 Σεπτεμβρίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   463/2018 Ημερ/νια:                  06/09/2018 Προς: Χατζηγιάννης Νικόλαος Γεωπόνος Συκιά ΧαλκιδικήςΣας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 41/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
6 Σεπτεμβρίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   462/2018 Ημερ/νια:                  06/09/2018 Προς: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Συκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 43/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]