Νέα και ανακοινώσεις

18 Ιουνίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   267/2019 Ημερ/νια:                  18/06/2019 Προς: ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γεωρ. Παπανδρέου, Νέα Μουδανιά 632 00 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 22/2019 Απόφαση […]
18 Ιουνίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   263/2019 Ημερ/νια:                  18/06/2019 Προς: ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Συκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 21/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
13 Ιουνίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   256/2019 Ημερ/νια:                  13/06/2019 Προς: ΒΑΣΙΣ ΑΕΕ, Λογισμικές Εφαρμογές Λ. Μεσογείου Αθήνα Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 18/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]
10 Ιουνίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   249/2019 Ημερ/νια:                  10/06/2019 Προς:     Μπότου Ειρήνη Κατάστημα Εργαλείων Συκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 17/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]