Νέα και ανακοινώσεις

16 Ιουλίου, 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ1-2020

7 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς:ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΟΘΡΩΝΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 34/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
1 Ιουλίου, 2020

Προκήρυξη θέσεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας […]
30 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ΣΕΡΧΑΝ ΣΑΝΤΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2375072233 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 32/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]