Νέα και ανακοινώσεις

11 Μαρτίου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΚΙΑ 11/03/2022
9 Μαρτίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Παλαιοχώρι Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 03/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου […]
9 Μαρτίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 02/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου […]
8 Μαρτίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ ΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 01/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]