Νέα και ανακοινώσεις

1 Μαρτίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΡΝΑΙΑ Έχοντας υπόψη :           Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες […]
1 Μαρτίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: Παπαστεργίου Αθανάσιος Λογιστής Α’ τάξης   Νικήτη Χαλκιδικής Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις […]
28 Φεβρουαρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρθ.Πρωτ: 91/2022 Ημερ/νια:                  28/02/2022 Προς: ΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088 Έχοντας υπόψη :             Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ […]
21 Φεβρουαρίου, 2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    Συκιά 21/2/2022       Αριθμός  Μελέτης 2/2022 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης, της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική περιγραφή Ενδεικτικός προϋπολογισμός […]