Νέα και ανακοινώσεις

5 Απριλίου, 2018

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

  Στην Συκιά σήμερα Πέμπτη 05 Απριλίου 2018 και ώρα 09.00 π.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
3 Απριλίου, 2018

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

  Στην Συκιά σήμερα Τρίτη 03 Απριλίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
24 Μαρτίου, 2018

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 122148657000 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 04/2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ […]
24 Μαρτίου, 2018

Αντικατάσταση μέλους κι ανασυγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 122148657000 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 04/2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ […]