Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
25 Νοεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
25 Νοεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ: 459/2019

Ημερ/νια:                  25/11/2019

Προς:

Γκίζας Βασίλειος

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Συκιά Χαλκιδικής 6986261352

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 42/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η υπηρεσία ηλεκτρολογικών εργασιών στο δημοτικό σφαγείο.

Αφορά το έτος 2019 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, έναντι του ποσού των 12995,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.


Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ
    Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.