ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
20 Δεκεμβρίου, 2019
17η EKTAKTH ΓΕΝIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019
24 Δεκεμβρίου, 2019

Στην Συκιά σήμερα Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που βρίσκεται στη Συκιά Χαλκιδικής οι με αριθμό πρωτοκόλλου 550,551,552 και 553/21-12-2019 προσκλήσεις υποβολής προσφοράς που αφορούν:

  1. Την προμήθεια με τίτλο ‘’προμήθεια καθαριστικών ειδών για το δημοτικό σφαγείο’’
  2. Την προμήθεια με τίτλο ‘’προμήθεια πλατανομουριών (δεντρίλια) για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’
  3. Την υπηρεσία με τίτλο ‘’υδραυλικές εργασίες στους τρείς μεταλλικούς οικίσκους στο κάμπινγκ Πλατανίτσι της επιχείρησης’’
  4. Την υπηρεσία με τίτλο ‘’δημιουργία νέας ιστοσελίδας της επιχείρησης’’.
    του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. για το έτος 2019’’.
    ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  5. ΔΕΛΗΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2. ΚΟKΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.