ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
12 Δεκεμβρίου, 2019
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
16 Δεκεμβρίου, 2019
 

Στην Συκιά σήμερα Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13.20 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που βρίσκεται στη Συκιά Χαλκιδικής η με αριθμό πρωτοκόλλου 509/12-12-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που αφορά:

  1. Την υπηρεσία με τίτλο «ανάθεση για υπηρεσίες διεκπεραίωσης υδραυλικών εργασιών στο δημοτικό σφαγείο»,

του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. για το έτος 2019’’.

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ                                                                     

  1. ΔΕΛΗΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                     2. ΚΟKΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.