Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
23 Νοεμβρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
29 Νοεμβρίου, 2021

Προς:

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 55/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση για υπηρεσίες καθαρισμού στο κάμπινγκ Πλατανίτσι με τίτλο κτήσης,

 Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 2.470,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή του συμφωνητικού.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.