Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
26 Φεβρουαρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
1 Μαρτίου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 71/2021

Ημερ/νια: 1/3/2021

Προς:
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 3/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως την λήξη του οικονομικού έτους 2021, έναντι του ποσού των 24.689,76€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 3/3/2021 στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.