Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
23 Φεβρουαρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
26 Φεβρουαρίου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 66/2021

Ημερ/νια: 26/2/2021

ΠΡΟΣ
ΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 2/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Ιωάννη Μαλλίνη, σας ανατέθηκε η ανεξάρτητη υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας για το κάμπινγκ Πλατανίτσι, το κεντρικό και το δημοτικό σφαγείο της επιχείρησης με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 28/2/2022, έναντι του ποσού των 992,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.