Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
26 Φεβρουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
26 Φεβρουαρίου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 65/2021

Ημερ/νια: 26/2/2021

Προς:
Χατζηγιάννης Νικόλαος
Απεντομώσεις-Μυοκτονίες
Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 1/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για την εφαρμογή και εποπτεία μυοκτονίας και απεντόμωσης στο δημοτικό σφαγείο της επιχείρησης.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως την λήξη του οικονομικού έτους 2021, έναντι του ποσού των 682,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 1/3/21 στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.