Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
3 Σεπτεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16 Σεπτεμβρίου, 2020

Προς:

Γκίζας Βασίλειος

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Συκιά Χαλκιδικής 6986261352

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 46/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία «Υπηρεσίες για ηλεκτρολογικές εργασίες στο κάμπινγκ Πλατανίτσι»
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, έναντι του ποσού των 8.990,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.