Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
1 Σεπτεμβρίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
14 Σεπτεμβρίου, 2020

Προς:
Αγράγγελος Εμμανουήλ
Συνεργείο Αυτοκινήτων
Συκιά Χαλκδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 45/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία με τίτλο «ανάθεση για επισκευή και συντήρηση τριών οχημάτων της επιχείρησης
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως την ολοκλήρωση των εργασιών, έναντι του ποσού των 3.968,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.