Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
29 Ιουλίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
25 Αυγούστου, 2020

Προς:
ΚΑΖΑΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 41/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η υπηρεσία με τίτλο ” Έξοδα αμοιβές για υπηρεσίες που αφορούν την διαφήμιση του κάμπινγκ Πλατανίτσι στα ΜΜΕ”.
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 31 Οκτωβρίου 2020, έναντι του ποσού των 4.960,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.