Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
27 Ιουλίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
30 Ιουλίου, 2020

Προς:

Αρεπαντής Κωνσταντίνος

Χωματουργικές Εργασίες

Συκιά Χαλκιδικής 63072

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 40/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία «Υπηρεσίες για χωματουργικές εργασίες με βαριά μηχανήματα στο κάμπινγκ Πλατανίτσι»
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 14 Αυγούστου 2020, έναντι του ποσού των 8.618,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.