Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
30 Ιουνίου, 2020
Προκήρυξη θέσεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2020
1 Ιουλίου, 2020

Προς:
ΣΕΡΧΑΝ ΣΑΝΤΙ
ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2375072233

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 32/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση για ιατρικές υπηρεσίες στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Η υπηρεσία αφορά την παρουσία ιατρού στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτόκολλου για την περίπτωση ύποπτου κρούσματος και αξιολόγηση περιστατικού covid-19 (Υπουργείο Τουρισμού ΦΕΚ 2084,Β΄/30-05-2020, για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις)
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 30/09/2020, έναντι του ποσού των 2.480,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.