Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
21 Μαΐου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
25 Μαΐου, 2020

ΠΡΟΣ
O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη 546 27

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 19/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ετήσια συντήρηση των εφαρμογών του λογιστικού λογισμικού και του προγράμματος μισθοδοσίας που χρησιμοποιεί το λογιστήριο της εταιρίας.
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως 31 Δεκεμβρίου 2020, έναντι του ποσού των 1.681,44 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.